Betekenis van de namen

Eva

Het leven gevende

Anna

Begenadigde, lieflijke (naar mama)

Elizabeth

God is mijn eed, aanbidster van God (naar oma Rienks)